„Pramonė 4.0 žvaigždė 2022“

Dalyvaukite konkurse ir įrodykite, kad jūs esate verti žvaigždės…

Konkurse dalyvauja įmonės, atitinkančios šiuos kriterijus:

 

Nominacija „GAMYBA 4.0“

Įmonės, kurios jau yra pritaikiusios/ įsidiegusios išmanius sprendimus ir technologijas gamybos procesuose
Įmonės, įdiegtų išmanių sprendimų ir technologijų pagalba pagerinusios gamybos, veiklos procesus.
Įmonė privalo būti registruota ir vykdyti veiklą Lietuvoje.

Nominacija „PRODUKTAS/ PASLAUGA 4.0“

Įmonės, kurios yra sukūrusios išmanaus sprendimo ir/ ar technologijos produktą/ paslaugą 4.0, kuris jau yra pritaikytas/ įdiegtas pramonės įmonėse. Šio išmanaus produkto/ paslaugos pagalba klientai pagerino gamybos ir/ ar veiklos procesus bei kitus pamatuojamus reikšmingus rodiklius.
Įmonė privalo būti registruota ir vykdyti veiklą Lietuvoje.

*Išmanūs sprendimai arba technologijos: automatizacija, robotizacija, technologijų keitimas, skaitmeninimas, IT, kibernetinis saugumas; savavaldžiai įrenginiai/robotai, didieji duomenys (angl. Big data), tinkliniai procesai, susiję su daiktų internetu (angl. Internet-of-Things), 3D spausdinimas; išteklių valdymo ar operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, vertikaliosios ir/ar horizontalios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai.

Konkurso prizai laimėtojams

 • Apdovanojimo sertifikatas

 • Teisė naudoti „Industry 4.0“ logotipą įmonės rinkodaros tikslams

 • Gerosios patirties bei įmonės viešinimas

Atrankos tvarka

Pateiktas paraiškas vertina kompetentinga komisija, kurią sudaro atstovai iš:

 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

 • Asociacijos LINPRA

 • Asociacijos INFOBALT

 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK)

 • Technologijų centro „Intechcentras“ (pirminis vertinimas)

Kandidatų vertinimas

Įmonių vertinimą sudarys 2 etapai:

 • Pirmojo etapo vertinimas: šio vertinimo metu, pasitelkiant „Inovacinio audito“ ir „Industry 4.0 audito” metodikas bei įrankius, bus atrinktos 2-3 įmonės-finalininkės kiekvienoje kategorijoje.

 • Antrojo etapo vertinimas: šio vertinimo metu įmones-finalininkes lankys konkurso vertinimo komisija, kuri, vadovaudamasi pirminio vertinimo rezultatais bei komisijos ekspertinėmis įžvalgomis, išrinks konkurso laimėtojus.

Vertinimo kriterijai

Nominacija „Gamyba 4.0“

 • Įgyvendintas sprendimas/ai gamyboje per 2019 vs. 2021 metus, atitikimas skaitmeninės pramonės temai, sprendimo inovatyvumas (vertinimas pagal pateiktą sąrašą, pvz.: robotizacija, automatizacija, skaitmeninimas, išteklių, gamybos valdymo sistemos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai ir t.t.)
 • Technologiniai ir vadybiniai iššūkiai bei jų sprendimo planas (Vertinami technologiniai ir vadybiniai procesai, kuriuos tikimasi pagerinti artimiausiu metu diegiantis konkrečias technologijas ir/ar inovacijas, pasitelkiant išorės kompetencijos centrus)
 • Sprendimo/ų įmonėje tikslas/siekta nauda ir gautas faktas. Veiklos efektyvumo (pokyčio) vertinimas vidinių procesų skaitmenizavime (pvz.: darbuotojų skaičiaus gamyboje sumažinimas, pagaminant tą patį ar didesnį produkcijos kiekį, likučių kontrolės ir atsargų užsakymo automatizavimas ir pan.)
 • Naudojami veiklos vertinimo rodikliai (Vertinama kokiais rodikliais įmonė vertina savo bei darbuotojų veiklos efektyvumą ir rezultatus? Kokių rodiklių siekia? Ar rodikliai įgalina pamatuoti siekiamų inovacijų sėkmę?)
 • Įmonėje taikomi ir diegiami inovatyvūs darbo / vadybos standartai ir įrankiai ( Pvz. ISO, LEAN, KANBAN, TOC, stage-gate, Agile ir kt.)
 • Investicijų apimtys į inovacijas
 • Pridėtinė vertė. Pokytis/padidėjimas 2019 vs. 2021 – išraiška EUR vienam darbuotojui/metus
 • Darbuotojų kompetencijų auginimas, kvalifikacijos kėlimas. Išraiška EUR išleista 1 darbuotojui per 2021 m. administracijoje/ gamyboje
 • Eksporto augimas 2019 vs. 2021 (%)
 • Apyvartos augimas 2019 vs. 2021 (%)
 • Pelno augimas 2019 vs. 2021 (%)
 • Įmonės Industry 4.0 branda pagal keturis rodiklius (vadovavimas ir lyderiavimas, organizacija ir žmogiškieji ištekliai, technologijos ir infrastruktūra, žinios apie rinką ir rinkos poreikio suvokimas)

Nominacija „Produktas/ Paslauga 4.0“

 • Technologiniai ir vadybiniai iššūkiai kuriant / diegiant / parduodant produktą ir/ar paslaugą, bei jų sprendimo planas (Vertinami technologiniai ir vadybiniai procesai, kuriuos tikimasi pagerinti artimiausiu metu kuriant / diegiant / parduodant konkrečias technologijas ir/ar inovacijas, pasitelkiant išorės kompetencijos centrus)
 • Sukurto Produkto ir/ar paslaugos tikslas/siekta nauda ir gautas faktas. Paslaugą ir/ar produktą įsigijusio kliento Veiklos efektyvumo (pokyčio) vertinimas vidinių procesų skaitmenizavime (pvz.: darbuotojų skaičiaus gamyboje sumažinimas, pagaminant tą patį ar didesnį produkcijos kiekį, likučių kontrolės ir atsargų užsakymo automatizavimas ir pan.)
 • Naudojami veiklos vertinimo rodikliai susiję su produktu ir/ar paslauga (Vertinama kokiais rodikliais įmonė vertina savo bei darbuotojų veiklos efektyvumą ir rezultatus? Kokių rodiklių siekia? Ar rodikliai įgalina pamatuoti siekiamų inovacijų sėkmę?)
 • Produkto ir/ar paslaugos integralumas su klientų taikomais ir diegiamais inovatyviais darbo / vadybos standartais ir įrankiais ( Pvz. ISO, LEAN, KANBAN, TOC, stage-gate, Agile, CRM, ERP, CMMS ir kt.)
 • 2021 m. investicijų apimtys EUR į produkto ir/ar paslaugos kūrimo/tobulinimo inovacijas
 • Sukurto produkto ir/ar paslaugos inovacinis pokytis įgyvendintas 2021 m.
 • Produkto ir/ar paslaugos pardavimų augimas 2019 vs. 2021 (%)
 • Produkto ir/ar paslaugos Eksporto augimas 2019 vs. 2021 (%)
 • Gebėjimas pristatyti inovatyvų produktą (gauti apdovanojimai, įvertinimai, jei tokių nėra, vertinama, kaip inovatyvus produktas pristatytas komisijos nariams)

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis kontaktu: Vilma Arėškienė, vilma.areskiene@ahk-balt.org, Tel. +370 5 263 9116

PARAIŠKA KONKURSUI „PRAMONĖ 4.0 ŽVAIGŽDĖ 2022“ (parsisiųsti)
PARAIŠKAS KVIEČIAME TEIKTI IKI 2022 LIEPOS 31 D.

Komisija:

KĘSTUTIS KASAKAITIS

KĘSTUTIS KASAKAITIS

SAP Lietuva pardavimo vadovas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) deleguotas atstovas

MINDAUGAS JONUŠKIS

MINDAUGAS JONUŠKIS

NOVAMETA UAB direktorius, LINPRA deleguotas atstovas

RIMA VALENTUKEVIČIENĖ

RIMA VALENTUKEVIČIENĖ

IBM LIETUVA vadovė, INFOBALT deleguota atstovė

KĘSTUTIS SABALIAUSKAS

KĘSTUTIS SABALIAUSKAS

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėjas

Organizatoriai:

         

Partneriai:

This site is registered on wpml.org as a development site.