„Pramonė 4.0 žvaigždė 2021“

Dalyvaukite konkurse ir įrodykite, kad jūs esate verti žvaigždės…

„Pramonė 4.0 žvaigždė 2021“, jau trečią kartą vyksiančiais apdovanojimais, siekiama paskatinti Lietuvos verslą dalyvauti pasaulinės ketvirtosios pramonės revoliucijos procesuose bei pagerbti verslininkus už jų pasiekimus gamybos ir pramonės skaitmeninimo srityje.

Konkurse kviečiame dalyvauti įmones, atitinkančias šiuos kriterijus:

 • Įmonės, kurios jau yra pritaikiusios/ įsidiegusios išmanius sprendimus ir technologijas gamybos procesuose: automatizacija, robotizacija, technologijų keitimas, skaitmeninimas, IT, kibernetinis saugumas; savavaldžiai įrenginiai/robotai, didieji duomenys (angl. Big data), tinkliniai procesai, susiję su daiktų internetu (angl. Internet-of-Things), 3D spausdinimas; įmonės, įsidiegusios išteklių valdymo ar operatyvaus gamybos valdymo sistemas, taip pat skaitmeninės inžinerijos sprendimus, vertikaliosios ir/ar horizontalios integracijos sprendimus, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugas, darbo vietų skaitmeninimo sprendimus.

 • Įmonės, įdiegtų išmanių sprendimų ir technologijų pagalba pagerinusios gamybos, veiklos procesus. Sukūrusios inovatyvius produktus.

 • Įmonė privalo būti registruota ir vykdyti veiklą Lietuvoje.

Konkurso nominacijos

 • Komisijos pasirinkimas vidutinės ir mažos įmonės kategorijoje – laimėtojas renkamas komisijos narių sprendimu pagal atitikimą numatytiems kriterijams.
 • Komisijos pasirinkimas didelės įmonės kategorijoje– laimėtojas renkamas komisijos narių sprendimu pagal atitikimą numatytiems kriterijams kategorijoje.
 • Publikos pasirinkimas bus skiriamas daugiausiai balsų surinkusiai įmonei, balsuojama internetu.

Konkurso prizai laimėtojams

 • Apdovanojimo sertifikatas

 • Teisė naudoti „Industry 4.0“ logotipą įmonės rinkodaros tikslams

 • Gerosios patirties bei įmonės viešinimas

Atrankos tvarka

Pateiktas paraiškas vertina kompetentinga komisija, kurią sudaro atstovai iš:

 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

 • Asociacijos LINPRA

 • Asociacijos INFOBALT

 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK)

 • Technologijų centro „Intechcentras“ (pirminis vertinimas)

Kandidatų vertinimas

Įmonių vertinimą sudarys 2 etapai:

 • Pirmojo etapo vertinimas: šio vertinimo metu, pasitelkiant „Inovacinio audito“ ir „Industry 4.0 audito” metodikas bei įrankius, bus atrinktos 2-3 įmonės-finalininkės kiekvienoje kategorijoje.

 • Antrojo etapo vertinimas: šio vertinimo metu įmones-finalininkes lankys konkurso vertinimo komisija, kuri, vadovaudamasi pirminio vertinimo rezultatais bei komisijos ekspertinėmis įžvalgomis, išrinks konkurso laimėtojus.

Vertinimo kriterijai

 • Įgyvendintas sprendimas/ai gamyboje per 2020 metus, atitikimas skaitmeninės pramonės temai, sprendimo inovatyvumas (vertinimas pagal pateiktą sąrašą, pvz.: robotizacija, automatizacija, skaitmeninimas, išteklių, gamybos valdymo sistemos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai ir t.t.)
 • Technologiniai ir vadybiniai iššūkiai bei jų sprendimo planas (Vertinami technologiniai ir vadybiniai procesai, kuriuos tikimasi pagerinti artimiausiu metu diegiantis konkrečias technologijas ir/ar inovacijas, pasitelkiant išorės kompetencijos centrus)
 • Sprendimo/ų įmonėje tikslas/siekta nauda ir gautas faktas. Veiklos efektyvumo (pokyčio) vertinimas vidinių procesų skaitmenizavime (pvz.: darbuotojų skaičiaus gamyboje sumažinimas, pagaminant tą patį ar didesnį produkcijos kiekį, likučių kontrolės ir atsargų užsakymo automatizavimas ir pan.)
 • Naudojami veiklos vertinimo rodikliai (Vertinama kokiais rodikliais įmonė vertina savo bei darbuotojų veiklos efektyvumą ir rezultatus? Kokių rodiklių siekia? Ar rodikliai įgalina pamatuoti siekiamų inovacijų sėkmę?)
 • Įmonėje taikomi ir diegiami inovatyvūs darbo / vadybos standartai ir įrankiai ( Pvz. ISO, LEAN, KANBAN, TOC, stage-gate, Agile ir kt.)
 • Investicijų apimtys į inovacijas
 • Sukurtas inovatyvus produktas/paslauga (per paskutiniuosius metus)
 • Pridėtinė vertė. Pokytis/padidėjimas 2020 vs. 2019 – išraiška EUR vienam darbuotojui/metus
 • Darbuotojų kompetencijų auginimas, kvalifikacijos kėlimas. Išraiška EUR išleista 1 darbuotojui per 2020 m. administracijoje/ gamyboje
 • Eksporto augimas 2020 vs. 2019 (%)
 • Apyvartos augimas 2020 vs. 2019 (%)
 • Pelno augimas 2020 vs. 2019 (%)
 • Gebėjimas pristatyti inovatyvų produktą (gauti apdovanojimai, įvertinimai, jei tokių nėra, vertinama, kaip inovatyvus produktas pristatytas komisijos nariams)
 • Įmonės Industry 4.0 branda pagal keturis rodiklius (vadovavimas ir lyderiavimas, organizacija ir žmogiškieji ištekliai, technologijos ir infrastruktūra, žinios apie rinką ir rinkos poreikio suvokimas)

Nugalėtojai skelbiami Apdovanojimų įteikimo ceremonijos metu 2021 m. rugsėjo 23 d. konferencijoje „Making Industry 4.0 real”, LITEXPO parodų ir kongresų centre, Vilniuje.

Kontaktinis asmuo: Vilma Arėškienė, vilma.areskiene@ahk-balt.org, Tel. +370 5 263 9116

Organizatoriai:

         

Partneriai: